• zembata
 • makemeabnormal
 • sadnessdove
 • czyzewna
 • GreenTomatoo
 • szarancza
 • doctorfrederickchilton
 • mydearestwatson
 • yourpoison
 • infinitenoise
 • xmartii
 • papercut
 • wybuchmuzgu
 • weirdosity
 • butterbeer
 • kotzmarsa
 • high-functioning-sociopath
 • nenya
 • suzannekhaleen
 • predictableannie
 • perditumest
 • blaxkseoul
 • szydera
 • insanedreamer
 • RecklessKid
 • dol-blathanna
 • ja-sowa
 • drunkoncyanide
 • riseme
 • rvd
 • nienormatywny
 • hellomacabre
 • proserpine
 • stockholmsyndrome
 • akledoma
 • szszsz
 • secalecornutuum
 • Najada
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

Czy tam jest, proszę pana, sklep jeszcze z alkoholem czynny? – wrzeszczał pytająco i ciężko dyszał.
Reposted fromkarakachanow karakachanow viaHypothermia Hypothermia
Ja zaś pragnęłabym upiększać życie - mówiła Ania w zamyśleniu - nie tyle chodzi mi o nauczanie ludzi, chociaż wiem, że to jest chyba najszlachetniejsze dążenie, ile o to, aby życie upływało im milej. Pragnę, aby dzięki mnie przeżyli jakąś radość... Radość, której by nie mogli zaznać, gdyby mnie nie było na świecie. 
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromlovvie lovvie

November 15 2019

7589 6d60 500
Reposted fromnutt nutt viaHypothermia Hypothermia
4361 5b1f 500
Reposted frommangoe mangoe viaHypothermia Hypothermia
0384 088b 500
Reposted fromYolosuppe Yolosuppe viasatyra satyra
Zoya Cherkassky-Nnadi
“A First Grade Teacher”
Oil on linen, 130x100cm.
2019
Reposted fromkarakachanow karakachanow
9168 748b
Reposted frompiehus piehus viazie zie
0237 56f7 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia
9965 8a0d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianiggertits niggertits
1610 bd05 500
Reposted frompunisher punisher vianiggertits niggertits
5666 f420 500
Reposted fromlordsoth lordsoth vianiggertits niggertits
6847 73fa 500
Reposted fromtfu tfu vianiggertits niggertits
3368 114d 500
Reposted fromantichris antichris vianiggertits niggertits
4285 1023
Reposted fromkarmacoma karmacoma
4376 d6c6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
4395 94e6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
8310 4bd2 500
Reposted fromfapucino fapucino viapotatos potatos
0810 31eb 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viafilmowa filmowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl